📼EP04:韓國偶像大哉問/超崩潰快問快答/那些年我們的追星史(下)
Play • 54 min

嗨大家
今天是追星主題的下集 有追星的你一定要聽🤩
這集聊了各種飯韓國偶像會遇到的問題
包括續約、兵役、戀愛、人氣差距⋯⋯
也歡迎大家跟我們分享你在追星上遇到的開心/不開心的事!
-
請各位阿米手下留情⋯
我真的是因為不擅長快問快答⋯(腦子不好)
我⋯我不是假粉絲啦
(卓m88)
-
以下為推薦的收錄曲們!
 ·SEVENTEEN
247 https://youtu.be/oxr-iKJEgAU
Kidult https://youtu.be/s4jHQXd-7gg
Hug https://youtu.be/j69PEX9bzRY
看不到盡頭 https://youtu.be/2dIyiFAQfLQ
 ·BTS
枯葉 https://youtu.be/odxf2fLLv9I
Butterfly https://youtu.be/Xy9heqcKLAI
Whalien 52 https://youtu.be/_OuGRiAdiuc
興彈少年團 https://youtu.be/s6DI1qg5CfM
Save ME https://youtu.be/GZjt_sA2eso
 ·GOT7
1:31AM https://youtu.be/wnUtiC2BnCo
-
每周三21點更新
-
留下故事/問題/想一起聊天的主題吧
https://docs.google.com/forms/d/1oKZkd8V9K8QnTUZ-MW1TUEgaschoqbyg1d7ivMVe8xE/editPowered by Firstory Hosting
More episodes
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu