#39 1 Ki Chháu 1 Tiám Lō͘ E21:囝仔小學 4 年 ā Chiah 想beh ka 教台語 Ē凍按盞做? | QA
Play • 14 min

🌿一支草一點 lō͘ #25:https://bit.ly/3oE6eaT
In 小學 4 年仔 ê 查某子、tú 開始、排斥台語、台語聽無;行到 chitmá 接受台語、閣 hō͘ in 2 pêng ê 阿媽呵咾、開始認真學台語 ê 過程。
囝仔小學 4 年 ā chiah 想beh ka 教台語 ē凍按盞做?
我感覺是父母 ê 決心、耐性 kap 小可丿步....

🥰想beh做伙來 228·0 出一份力、kah Jūn 連絡:https://t.me/Omama228Taioan
🌾烏màmà 3/6 主題活動:https://bit.ly/3rXbyqV
---
做伙來講台語、sńg kah 烏 mà-mà 好無?
Chò Tâioânlâng; Kóng Tâioânōe; Siá Tâioânjī; Kiàn Tâioânkok!
🐳独立編號:85362030
🦖寄付口座:004 台湾銀行 064-001-060656 社團法人做伙來講台語、Sńg kah 烏 mà-mà 好無?協會
🦋電子批桶:ChohoeLaiKongTaigi@gmail.com
TwitterTG ChannelFBIGYoutube
---
文化部 2021 語言友善環境 kap 創作應用補助Powered by Firstory Hosting
More episodes
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu