#28 1 Ki Chháu 1 Tiám Lō͘ E10:按盞 hō͘ 囝仔學母語上有效?
Play • 15 min

🌿一支草一點 lō͘ #工商:https://bit.ly/35AJ0fk
🌿一支草一點 lō͘ #13:https://bit.ly/3AITyEq

大人 leh 轉換語言 mā 着愛開時間 chiah ē 慣勢、上好是囝仔出世進前大人 tiō 準備好世。 
Katī 先全母語、母語听講讀寫 lóng 學 ho͘ 好世;行 tī 路裡听着過路人講話 mā ē 自動翻做母語;無眠困袂去 leh 點羊仔 mā 用母語;眠夢講話 mā 用母語⋯ Ánne tiō 一定無問題。 
不閣代志當然無 chiah 簡單。Tiō 算囝仔出世進前無準備好世 mā 無要緊、tiō 等囝仔出世了後閣甲囝仔做伙學。
上要緊 ê 原則 kanna 一項 — 無論冬時開始、一定愛堅持全母語。
---
🦋228·0做伙來用手語讀台湾詩、講袂出嘴ê疼咱用身體唸出來:https://reurl.cc/yQmn96
🌾烏màmà 3/6 主題活動:https://bit.ly/3rXbyqV
---
做伙來講台語、sńg kah 烏 mà-mà 好無?
Chò Tâioânlâng; Kóng Tâioânōe; Siá Tâioânjī; Kiàn Tâioânkok!
🐳独立編號:85362030
🦖寄付口座:004 台湾銀行 064-001-060656 社團法人做伙來講台語、Sńg kah 烏 mà-mà 好無?協會
🦋電子批桶:ChohoeLaiKongTaigi@gmail.com
TwitterTG ChannelFBIGYoutube
---
文化部 2021 語言友善環境 kap 創作應用補助Powered by Firstory Hosting
More episodes
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu