197. 南冕座 ê 恆星 kah 塗粉 ft. 阿錕 (20210806)
Play • 3 min

這幅望遠鏡影像內底,宇宙塗粉罩 tī 有足濟恆星彼搭,to̍h tī 南冕座,澳洲王冠 ê 北方邊界附近。比 500 光年較近 ê 塗粉雲 kā 銀河 內底較遠 ê 背景星 ê 光攏閘牢 矣。若是 ùi 雲估計 ê 距離來算,這幅圖面頂到下跤是 2 度闊,超過 15 光年長。正爿面頂是一陣 古錐 ê 反射星雲,編號是 NGC 6726, 6727, 6729, kah IC 4812。有一个特別 ê 藍光是 ùi 足燒 ê 恆星 反射 宇宙塗粉來 ê。這个塗粉嘛 kā 這區 猶咧形成 ê 恆星 閘牢咧。Tī 藍色發射星雲面頂,有一个較細 ê 天體 NGC 6729,to̍h 踅 tī 少年 變星,南冕座 R ê 邊仔。伊 ê 正爿是紅光 ê 弧 kah 環。這是 HH 天體,kah 高能、新誕生 ê 恆星有關。壯觀 ê 球形星團 NGC 6723 to̍h tī 這幅圖 ê 倒爿下跤。雖罔講 NGC 6723 是 這陣天體 ê 一部份,伊內底較老 ê 恆星是離咱 30000 光年遠,比 南冕座塗粉雲 內底 ê 少年恆星閣較遠。

———
這是 NASA Astronomy Picture of the Day ê 台語文 podcast
原文版:https://apod.nasa.gov/
台文版:https://apod.tw/

今仔日 ê 文章:
https://apod.tw/daily/20210806/
影像:Vikas Chander
音樂:PiSCO - 鼎鼎
聲優:阿錕
翻譯:An-Li Tsai (NCU)
原文:https://apod.nasa.gov/apod/ap210806.htmlPowered by Firstory Hosting
More episodes
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu