959. Webb 太空望遠鏡 翕--ê 無四常 ê 捲螺仔星系 M66 ft. 阿錕 (20230829)
Play • 2 min

是按怎這个捲螺仔星系 M66 無對稱?一般講來,氣體、塗粉、新形成 ê 恆星 ê 密度波 是 踅 捲螺仔星系 ê 中心 leh 行,星系應該會誠做 對稱 ê 形體。M66 ê 捲螺仔手骨 kah 星系核 會徙位,可能是伊進前捌發生 kah 其他星系產生交互作用,引潮力 kā 附近 ê 厝邊星系 M65 kah NGC 3628 搝過來。這張星系相片 是 James Webb 太空望遠鏡 tī 紅外線 翕--ê。伊有 10 萬 光年 闊,chhāi tī 3500 光年 遠 ê 所在,是 獅仔座三生仔 內底上大粒 ê 星系。M66 kah 足濟 捲螺仔星系 仝款,攏有長閣複雜 ê 塗粉帶。Tī 伊 ê 捲螺仔手骨頂懸,有足濟 光爍爍 ê 恆星 kah 星系間塗粉。

———
這是 NASA Astronomy Picture of the Day ê 台語文 podcast
原文版:https://apod.nasa.gov/
台文版:https://apod.tw/

今仔日 ê 文章:
https://apod.tw/daily/20230829/
影像來源:NASA, ESA, CSA, JWST
資料處理:Brian Tomlinson
音樂:P!SCO - 鼎鼎
聲優:阿錕
翻譯:An-Li Tsai (NCU)
原文:https://apod.nasa.gov/apod/ap230829.htmlPowered by Firstory Hosting
More episodes
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu