460. N11:LMC 內底的恆星雲 ft. 阿錕 (20220412)
Play • 2 min

佇 本地星系群 內底,這个上大上媠 ê 恆星形成區,是去予大質量恆星、磨蝕風、厚-tut-tut ê 塗粉、kah 高能光 kā 雕出來 ê。這个恆星形成區叫做 N11,咱會當佇 大麥哲倫星雲 (LMC) ê 正爿頂懸 揣著伊。LMC 是 銀河 ê 厝邊,銀河是 LMC ê 母星系。是講,銀河是逐家足愛翕 ê 目標。這幅圖 是為著欲做研究翕 ê,所以本底是用 Hubble 太空望遠鏡翕 ê,落尾才閣 為著藝術性重新處理過。頂懸彼區叫做 NGC 1763,毋閣這規个 N11 發射星雲是 LMC 內底第二大 ê,上大 ê 是 蜘蛛星雲。咱嘛會當 tī 這幅圖內底,看著實櫼 ê 烏暗塗粉球 內底有拄做出來 ê 少年恆星。最近一寡利用 Hubble 資料 tùi LMC 內底 ê 變星做 ê 研究,會當幫贊咱 重新校正 咱觀測會著的宇宙 ê 距離尺度。毋閣這个結果,佮用四界攏是 ê 宇宙微波背景 算出來 ê 尺度,有小可仔無仝。

———
這是 NASA Astronomy Picture of the Day ê 台語文 podcast
原文版:https://apod.nasa.gov/
台文版:https://apod.tw/

今仔日 ê 文章:
https://apod.tw/daily/20220412/
影像來源:NASA, ESA
資料處理:Josh Lake
音樂:高小糕 GaoXiaoGao
聲優:阿錕
翻譯:An-Li Tsai (NCU)
原文:https://apod.nasa.gov/apod/ap220412.htmlPowered by Firstory Hosting
More episodes
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu