Many Money
Many Money
Feb 7, 2021
MM - EP095 Early ไม่ Error เกษียณอายุก่อนกำหนดอย่างไร ? ให้รอดเรื่องเงิน !!!
Play • 42 min

ถ้าอยาก Early Retire เราควรเตรียมตัววางแผนการเงินอย่างไรให้รอดโดยเฉพาะเรื่อง 'เงิน' อีพีนี้เรามาฟังประสบการณ์ตรงจากพี่วรรณ - กนกวรรณ กนกวนาวงศ์ เมื่อเธอตัดสินใจ Early Retire อะไรทำให้เธอกล้าตัดสินใจ เธอวางแผนชีวิตอย่างไรในทางการเงิน ทั้งเรื่องการเก็บออม การใช้จ่าย และการลงทุน รวมถึงข้อคิดที่เป็นประโยชน์สำหรับคนที่วางแผนเกษียณก่อนกำหนดและคนที่กำลังอยู่ในวัยทำงานทุกช่วงอายุ ไปฟังรายละเอียดกันค่ะ

See omnystudio.com/listener for privacy information.

More episodes
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu