20 minútovka
Kresťanské spoločenstvo Martin
Subscribe
Relácia, v ktorej sa zaoberáme zaujímavými ľuďmi a témami.
20 minútovka