ភាគទី ១៥៖ វិស័យ​សុខាភិបាល​កម្ពុជា - មិថុនា 02, 2021
Play • 39 min
នៅក្នុង​ភាគទី ១៥ នេះ លោក​អ្នក​នាង​អាច​ឈ្វេង​យល់​ពី​វិស័យ​សុខាភិបាល​នៅ​កម្ពុជា និង​កិច្ចការ​ដែល​កម្ពុជា​ចាំបាច់​ត្រូវ​ធ្វើ ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​អនាគត​នៃ​វិស័យ​មួយ​នេះ​មាន​ភាព​ប្រសើរ​ឡើង តាមរយៈ​កិច្ចពិភាក្សា​រវាង​លោក ស៊ុន ណារិន អ្នក​សម្រប​សម្រួល​កម្មវិធី​ឲ្យ VOA ប្រចាំ​រាជធានី​ភ្នំពេញ ពិភាក្សា​ជាមួយលោក ស៊ុន ឆៃលាង។ លោក ឆៃលាង គឺជា​សាស្ត្រាចារ្យ​ផ្នែក​សិត្ថិ​ប្រចាំ​សាកល​វិទ្យាល័យ​មួយ​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ។ លោក ស៊ុន ឆៃលាង បាន​ស្រាវជ្រាវ និង​សរសេរ​អត្ថបទ​មួយ​ជំពូក ស្តី​អំពីទស្សនវិស័យ​នៃ​សុខាភិបាល​កម្ពុជា នៅក្នុង​សៀវភៅ «Cambodia 2040 ឬ កម្ពុជាឆ្នាំ ២០៤០» ដែល​ត្រូវបាន​បោះពុម្ព​ផ្សាយ​ដោយ វេទិកា​អនាគត Future Forum៕
More episodes
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu