ព័ត៌មានពេលរាត្រី - វីអូអេ
វីអូអេ
Subscribe
នេះ​ជា​កម្មវិធី​ផ្សាយ​ប្រចាំថ្ងៃ​តាម​វិទ្យុ​ជា​ភាសា​ខ្មែរ​រយៈពេល ៦០ នាទី ដែល​ផ្តល់​ព័ត៌មាន​ពិពណ៌នា អត្ថាធិប្បាយ ទាន់​ហេតុការណ៍ ស៊ីជម្រៅ ពិត​មិន​លំអៀង អំពី​កម្ពុជា សហរដ្ឋ​អាមេរិក អាស៊ី និង​ពិភពលោក៕
ព័ត៌មានពេលរាត្រី - វីអូអេ