(5 translated) On the Edge of Home - Setswana
Play • 39 min

Okavango Delta ke sekao sa gore go ka nna jang ha batho ba tsaa tsia dikhumo tsa tholego. Le thokometswe ka fa molaong ke legotla la UNESCO. It’s the world’s 1,000th UNESCO World Heritage site. Ke naga e tletseng diphologolo ka mehuta, jaanong seo se dira gore e nne sekgantshwane sa Bojanala lehatshe ka bophara. Mme gase banni bothe ba akolang katlego ya Okavango. Re simolola ka go utwa ka botshelo ja bogologolo go santse go tsomiwa  dikubu, mme re tsenelela mo kgang ya gore, ke eng sese dirang gore lefelo e nne legae la batho? Ebile ke mang yoo tshwanetseng go boelwa ha naga dira dipoelo?

 

Mo ke karolwana ya Bothano ya tse borobabodedi tsa Guardians of the River. O ka reetsa polelo yothe ka sekgoa ko www.wildbirdtrust.com

 

Polelo e, o ne oe tisetswa ke lentswe la ga Dawson Kgosi Ramsden, yo o neng a ranola mantswe a ga Kerllen Costa, yo neng a bega polelo ka sekgoa. Polelo e ranoletswe mo Setswaneng ke nna Thalefang Charles, ebo e gatisiwa ke ba Faya Chune Republik, House of Pod, le Crania Studio. Mantswe a mangwe ke aga, Gabonamang GB Kgetho, Tomeletso Water Setlabosha, Katlego Isabella Motsamai, ga mmogo le Keikantse Phele, mmueledi wa ditshwanelo tsa batho. Dipina tsa SeYei di ne di opelwa ke bo Mme ba Seronga ha Seorooro se letswa ke Thopho Tom Rethiyo.

 

Polelo ya Sekgoa e kwadile ebile e gatisitswe ke Cat Jaffee le ba National Geographic Okavango Wilderness Project. Barotoetsi ke National Geographic Storytelling Grant le Wild Bird Trust.

More episodes
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu