AKO SA MÁŠ?
AKO SA MÁŠ?
Jun 28, 2021
#5 Hosť: psychologička Mária Vargová o téme násilí na deťoch
Play • 49 min

Sexuálne násilie na deťoch je spoločensky tabuizovaná téma. Čo potrebujeme vedieť, aby sme zmenili postoj spoločnosti? Ako pomôcť a pristupovať k obetiam a ako k páchateľom? Existuje účinná prevencia? 
O tejto neľahkej téme nám do štúdia prišla porozprávať psychologička Mária Vargová, riaditeľka Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch. 

Pokiaľ ste obeťou, alebo máte vedomosť o násilí páchanom na dieťati vo vašom okolí, neváhajte kontaktovať pomoc!

  • Akútne ohrozenie - 158 - Polícia 
  • Nahlásenie týrania, zneužívania, zanedbávania starostlivosti o dieťa - 0800 191 222 (bezplatne, nonstop)
  • Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ozve sa vám záznamník, kde v 2 minútovom limite uveďte základné údaje o dieťati a vaše podozrenie)
  • Priamo na oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 

Kontaktovať môžete aj nasledovné linky pomoci:
Deti, tínedžeri:

  • Linka detskej istoty - 116 111 (nonstop, bezplatne, anonymne) - www.ldi.sk (aj chat, email)
  • Detská linka dôvery - 0907 401 749 - www.linkadeti.sk (aj chat, email, skype)
  • Online poradňa pre mladých IPčko - www.ipcko.sk (chat, email)

Dospelí: 

  • Národná linka pre ženy zažívajúce násilie - 0800 212 212 (nonstop, anonymne, bezplatne)
  • Linka dôvery Nezábudka - 0800 800 566 (nonstop, anonymne, bezplatne) www.linkanezabudka.sk (aj email)
  • Pomoc obetiam násilia - 0850 111 321 - (nonstop)- www.pomocobetiam.sk 
More episodes
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu