Between the Human Animal and the Animate Earth
Play • 46 min

Breathe in, breathe out. In this speech David Abram talks about what usually stays unnoticed - the omnipresent invisible mass of air we are immersed in. He talks about the air as an organ of the Earth, its sacredness; about climate as the commonwealth of breath as well as about the affinity between air and awareness. Is consciousness really the special possession of our species, or is it rather a property of the breathing biosphere in which we all participate?

David Abram is a cultural ecologist and philosopher, founder and creative director of the Alliance for Wild Ethics. He is best known for his work bridging the philosophical tradition of phenomenology with environmental and ecological issues. David is the author of Becoming Animal: An Earthly Cosmology, and The Spell of the Sensuous: Perception and Language in a More-than-human World. His essays on the cultural causes and consequences of ecological disarray have appeared in a number of publications and anthologies. Abram coined the phrase “the more-than-human world” as a way of referring to earthly nature, a term that has become a key phrase within the lingua franca of the broad ecological movement.

Follow us on  Facebook, Instagram and Twitter.

___

Nádech, výdech. V tomto díle hovoří David Abram o tom, co běžně zůstává nepovšimnuto - o všudypřítomné neviditelné mase vzduchu, ve které jsme ponořeni. Abram mluví o vzduchu jako o orgánu Země, o jeho posvátnosti; o klimatu jako společném bohatství dechu (commonwealth of breath), o spřízněnosti dechu a vědomí. Skutečně vědomí náleží výlučně našemu druhu? Nebo spíš patří dýchající biosféře, na níž jsme všichni účastni?

David Abram je kulturní ekolog a filozof, zakladatel a kreativní ředitel Aliance pro etiku divočiny. Je známý především díky své práci propojující filozofickou tradici fenomenologie s environmentálními a ekologickými tématy. Je autorem knih Becoming Animal: An Earthly Cosmology a The Spell of the Sensuous: Perception and Language in a More-than-human World. Jeho eseje o kulturních příčinách a důsledcích ekologického chaosu vyšly v řadě publikací a antologií. Je autorem slovního spojení „více než lidský svět“, kterým označuje pozemskou přírodu a který se stal klíčovým výrazem jazyka environmentalistů*ek po celém světě.

Sledujte nás na sociálních sítích Facebook, Instagram a Twitter.

More episodes
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu