Havna som klimaløsning
Play • 35 min

Sju havner i Oslofjorden samarbeider om klimaløsninger. Miljøsjefen i Oslo havn sier de kan levere utslippskutt til hele byen.

I denne episoden er vi på klimacruise med Pelikan 2, verdens første elektriske båt laget for å plukke opp søppel fra sjøen. Turguide er Heidi Neilson, miljøsjef i Oslo havn. Hun har langt mer å vise fram enn den lille båten med det store nebbet.

Hvert år fraktes over 6 millioner tonn last gjennom Oslo havn. En tredjedel av alle containere fra utlandet til Norge losses her og fraktes videre til kunder over hele landet. Havnevirksomheten bidrar med 3 prosent av utslippene i hovedstaden. Det tallet skal ned.

Oslo havn skal kutte utslippene av klimagasser med 85 prosent innen 2030, og målet er å bli en nullutslippshavn. Nå jobber de på spreng med strømkabler til store skip og elektrifisering av kraner og kjøretøy i alle størrelser. Men miljøsjefen er ikke fornøyd med å bare kutte utslippene innenfor egne gjerder.

– Det er et kjempepotensial for å kutte utslipp ved å flytte transport fra vei til sjø. Ett vanlig containerskip erstatter 400 semitrailere på veien. Setter du de etter hverandre, får du 10 kilometer med kø. Frakt på sjø kutter utslippene med mellom 50 og 80 prosent sammenlignet med langtransport på vei, sier Heidi Neilson.

Nå jobber hun sammen med seks andre havner i Oslofjorden for å rulle ut klimaløsninger for skip som kommer til Østlandet. I et Klimasats-støttet prosjekt skal de jobbe for blant annet å:

  • fjerne barrierer for lade- og landstrøm
  • vurdere felles miljøkrav for skip i Oslofjorden
  • dele kunnskap om dette med andre havner i Norge
Dette hører du om i episoden:

Klimasats-prosjektet "Utslippsfri Oslofjord" https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/kutte-utslipp-av-klimagasser/klimasats/2020/utslippsfri-oslofjord/ 

Verdens første elektriske miljøbåt https://www.oslohavn.no/no/aktuelt/verdens-forste--el-miljobat-pelikan-2-ble-dopt/

Slik skal Oslo havn bli utslippsfri https://www.klimaoslo.no/2018/07/06/utslippsfri-havn/

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:

Veiledning og ressurser

Her finner du veiledning i klimatilpasning, klima- og energiplanlegging og hvordan kommunen kan kutte utslipp i ulike sektorer, søke støtte til lokalt klimaarbeid, lese søknader og rapporter fra Klimasats- og klimatilpasningsprosjekter, og mye mer.

https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/  

Webinarer om lokalt klimaarbeid

Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene, eller se tidligere webinarer i opptak.

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/webinar 

Kontakt oss

Kontakt oss på klimapodcast@miljodir.no

Podcastens hjemmeside: www.klimapodcast.no

More episodes
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu