Innbyggere og ansatte deler kommunens biler
Play • 29 min

Halden kommune ville redusere ansattes bruk av privatbil og kjøregodtgjørelse for tjenestereiser, og samtidig kutte klimagassutslipp fra bilparken. Løsningen ble å leie inn elbiler fra et selskap som driver med bildeling. Kommunen disponerer bilene mellom 8 og 16. På kvelder og i helgene kan bilene brukes av innbyggere til en relativt lav kostnad. Elsykler er del av ordningen og kan bookes i den samme appen som bilene.

I tillegg til klimaeffekten når elbiler og sykler erstatter fossilbiler, skal ordningen gi mindre administrasjon for kommunen og færre biler på veiene. Kommunen deler også ladebokser med innbyggere, hvor private elbileiere kan lade til kostpris. Høgskolen i byen har en tilsvarende avtale med bildelingsselskapet, og skolens biler er del av den samme bilflåten som er tilgjengelig for innbyggere utenom arbeidstid.

Prosjektet skal bidra til å nå klimamål, kutte utgifter og bidra til å jevne ut sosiale forskjeller.

I denne episoden har vi reist til Halden for å møte kommunens prosjektleder Øyvind Stokseth, sammen med Jarle Frøshaug fra bildelingsselskapet Move About AS. 

Dette hører du om i denne episoden:

Mobilitetsprosjektet Smart City Halden https://www.halden.kommune.no/tjenester/samfunn-og-samskaping/smart-city/prosjekter/elbil/ 

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:

Veiledning og ressurser

Her finner du veiledning i klimatilpasning, klima- og energiplanlegging og hvordan kommunen kan kutte utslipp i ulike sektorer, søke støtte til lokalt klimaarbeid, lese søknader og rapporter fra Klimasats- og klimatilpasningsprosjekter, og mye mer.

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/ 

Webinarer om lokalt klimaarbeid

Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene, eller se tidligere webinarer i opptak.

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/webinar 

Kontakt oss

Kontakt oss på klimapodcast@miljodir.no

Podcastens hjemmeside: www.klimapodcast.no

More episodes
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu