Samfundstanker
Samfundstanker
Aug 11, 2021
Torben Tranæs om Velfærdsstatens fremtid
Play • 1 hr 22 min

Hvilke udfordringer har velfærdsstaten? Hvordan kan de imødekommes? Og hvad fortæller udfordringerne om velfærdsstatens fremtid? Disse spørgsmål besvarer Torben Tranæs, forskningsdirektør og professor ved VIVE, med udgangspunkt i den indsigt, som økonomen William Baumol formulerede i 1966, og som populært kaldes ”Baumols omkostningssyge”.

Baumols syge fører til et udgiftspres, fordi øget produktivitet i den private sektor udløser højere løn i den offentlige sektor, også selvom produktiviteten ikke stiger i det offentlige. Det medfører højere omkostninger til offentligt forbrug, selv med uændret service. Med stigende velstand stiger efterspørgslen efter offentligt forbrug, hvilket lægger yderligere pres på de offentlige udgifter. Kuren mod sygdommene vil enten være en udvidelse af velfærdsstaten - gennem et øget skattetryk - eller mere privat finansiering af velfærden. Da der er en øvre grænse for skattetrykket, vil der på et tidspunkt ikke være nogen vej udenom øget privat finansiering. Det vil mindske forvridningen fra høje skatter og dermed øge velstanden. Det vil desuden isoleret set øge uligheden, hvis man ikke kompenserer på anden vis. Mere egenbetaling vil endelig gøre det muligt bedre at afdække og tilfredsstille folks individuelle præferencer.

Kontakt til podcastvært Martin Ågerup: martin@CEPOS.dk  

Links:

https://player.captivate.fm/episode/ea5cccb4-0c8b-4938-a171-ccbefb2b1275

Optagelsen er lavet d. 6. august 2021

More episodes
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu