Hverdagspsyken
Hverdagspsyken
Apr 18, 2021
Flerspråklighet og identitet m/ Beatriz Neves & Cecilie Kolflaath Larsen
Play • 1 hr 16 min

Er du flerspråklig eller kjenner du noen som er det? Hvordan påvirker det din identitet og uttrykk det å bytte mellom ulike språk?

Beatriz Neves er sosiale medier ansvarlig i plateselskapet Sony. Hun er oppvokst med å ha gjennom årene snakket 4 forskjellige språk. Hvordan kan det by på utfordringer i seg selv å være oppvokst i et annet land enn foreldres, og å ha forskjellige språk og tilhørende kulturer? Hvordan opplever hun seg forskjellig når det gjelder hvilket språk hun tar i bruk? 

Cecilie Kolflaath Larsen har i de 15 årene hvor hun har vært psykolog, jobbet med minoriteter og kulturtematikk. I dag jobber hun i familievernet i et spisskompetanseteam. Hun deler av hennes kunnskaper og egne erfaringer. Hvordan er språk knyttet opp mot identitet og hvordan er det vi gjerne navigerer vår identitet som ny i landet eller som oppvokst med ulike kulturer og språk?

I episoden snakker vi om erfarte opplevelser av utenforskap eller annerledeshet, å navigere rundt egen identitet og selvforståelse, og hva kan være noen gode råd når det gjelder hvordan å håndtere dette.

More episodes
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu