Per Espen Stoknes om klimapsykologi og klimaparadokser (#5)
Play • 47 min

Per Espen Stoknes er psykolog og økonom. Han driver senteret for Grønn Vekst på BI og er en populær foreleser. Han har forsket på klimapsykologi og skrevet boken Hva vi tenker på når vi ikke tenker på Global oppvarming. Hans TED Talk om dette temaet er sett over 3 millioner ganger.

Koronapandemien har vist at vi, som storsamfunn, evner å snu oss rundt og skape store endringer på veldig kort tid. Som en konsekvens av dette er det rapportert om renere vann, klarere himmel, lengre sikt og friskere luft flere steder i verden. I slutten av februar bemerket den britiske forfatteren Nick Harkaway ironisk på Twitter: “Jesus, if the markets are gonna do this over Corona, just wait till they find out about the climate crisis.” 

Hva er grunnen til at jo mer vi vet om global oppvarming jo mer bestrider vi det? De aller fleste vet at vi må endre måten vi lever på og driver business på drastisk. Samtidig fortsetter de aller fleste mer eller mindre som før. Hva er grunnen til dette? Stoknes har analysert over 300 atferdsstudier og presenterer sine funn på en interessant og forståelig måte i boken Hva vi tenker på når vi ikke tenker på Global oppvarming.

I denne podkast-episoden forteller Stoknes om vår psykologi og hvordan vi forholder oss i møte med kriser og farer. Han gir oss en innføring i det han omtaler som de 5 psykologiske barrierene mot klimahandling. Han gir oss innsikt i hvorfor vi tenker og handler som vi gjør hvordan vi må re-konfigurere vår klima-kommunikasjonen, slik at vi kan tenke og snakke om global oppvarming på en måte som skaper positivitet, engasjement og meningsfulle handlinger. 

Stoknes sier han hverken er klima-optimist, -pessimist eller -realist men at han er håpefull!

Du vil lære om:

 • Kjennetegn ved klimakrisen som gjør den veldig forskjellig fra korona [02:45]

Forklaringen: 

 • 1. Barriere: Distanse. Om hvordan klimakrisen blir kommunisert og at det i et psykologisk perspektiv gjør at det skapes enn opplevd distanse til problemet [04:05]
  • Konvensjonell klima kommunikasjon og hvordan kommunisere krisen på en "hjernevennlig" måte [06:20]
 • 2. Barriere: Dommedag. Hvordan vi med katastrofetenking unngår temaet [10:25]
  • Tre responser: tilvenning, unngåelse og skyte tilbake [12:00]
 • 3. Barriere: Dissonse. Avviket mellom det vi vet og det vi gjør, og følgelig behovet for selvrettferdiggjøring [14:40]
 • 4. Barriere: Benektning [15:50]
  • Om vår "sosiale kontrakt" om hvordan vi håndterer ubehagelige temaer [17:00]
 • 5. Barriere: Identitet. Om selvbildet og hvordan vi ønsker å fremstå [18:30]
  • Om fellesskapsverdier og individualisme verdier og sammenhengen med klimadebatten [19:00]

Løsningen:

 • 1. Løsning: Distanse. Den sosiale normen og hvordan hva vi tror påvirker hva vi gjør. [22:50]
  • Rekonfigurere klimakommunikasjonen fra å handle om abstrakte fakta til å handle om at ni av ti nå velger elsykkel. [24:10]
 • 2. Løsning: Dommedag. Slutte å true og refse. Synd og forlatelse retorikken fungerer ikke. [24:24]
  • Gi støttende perspektiver: helse, forsikring, muligheter. [24:50]
  • Om klima og helsemulighetene. [25:15]
  • Om klimaforsikring og å tenke langsiktig [26:00]
  • Om suksesskriteriet innen finans [27:25]
 • 3. Løsning: Dissonans. [30:25]
  • Om nudging og mulighetene med grønne "dultinger" [31:00]
 • 4. Løsning: Benektning. Hvordan fjerne behovet for benektning ved å vise at man er med på løsningen. [33:00]
 • 5. Løsning: Identitet. Om betydningen av fortellingen i våre liv. [34:10]
  • Vi må ha en ny fortelling for det 21. århundre! [34:20]
  • Livskvalitet, religion og etikk [35:50]
 • Om avhengigheten til økonomisk vekst, kapitalisme og grønne investeringer [38:35]

Lenker:

Referasnser:

Fjong, ToGoodToGo, Ørstad (DK), Equinor, Ford, Tesla, Paven, Arne Næss, Thina Saltvedt, Nina JensenHosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

More episodes
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu