17-målspodden
17-målspodden
Dec 22, 2021
FN-sambandet utfordrer HVL på å bruke metoden som ligger bak FNs bærekraftmål
Play • 35 min

Det nærmer seg årsskifte og det er tid for refleksjoner, og gjerne de mer grunnleggende refleksjoner. Vi samtaler denne gang med Kai Grieg fra FN-sambandet i Norge blant annet om hvordan HVL kan jobbe med bærekraft og hva som ligger i bærekraftbegrepet. Vi kommer også inn på hvordan rapporten Voluntary National Review 2021 Norway fra Solberg-regjeringen er mottatt i samfunnet og hvordan Høgskulen på Vestlandet kan bruke denne rapporten i sitt videre arbeid.

Kai deler tanker om hvordan man kan jobbe både helhetlig med bærekraftmålene og samtidig spisse innsatsen inn mot konkrete mål. Han har også ønsker om mer samarbeid mellom FN-sambandet og Høgskulen på Vestlandet.

I utdanningssammenheng er det vel så viktig hva man gjør som hva man sier. Hva er da en bærekraftferdighet («-skill»)?

Avslutningsvis deler Grieg også noen perspektiver fra utenlandsreiser han har hatt til andre deler av verden.

 

Aktuelle nettsteder:

FN-sambandet: https://www.fn.no/

Rapporten Voluntary National Review 2021 Norway: https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/voluntary-national-review-2021-norway/id2863155/?ch=4

More episodes
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu