Techsauce Podcast
Techsauce Podcast
Feb 22, 2021
TS MICE Series EP.1 มองอนาคตการจัด Event ผ่านเทรนด์และนวัตกรรมในธุรกิจ MICE แห่งยุค Next Normal
Play • 34 min

Techsauce Podcast:  MICE Series จะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปทำความรู้จักธุรกิจและอุตสาหกรรม MICE หนึ่งในกลุ่มธุรกิจที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการจัดแสดงสินค้า การจัดงาน Event และการประชุมที่ดึงดูดผู้บริโภคจากนานาประเทศเข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีของประเทศไทย ซึ่งเรียกได้ว่ามีเทรนด์การเติบโตอย่างต่อเนื่อง กระทั่งได้รบผลกระทบจากวิกฤตโควิด ที่แม้ส่งผลให้ต้องมีการปรับตัวและรับมือในหลายรูปแบบ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจ MICE และการจัด Event แห่งยุคสมัยใหม่ ก็ยังคงเป็นโอกาสสำคัญสำหรับธุรกิจเล็กและใหญ่ในประเทศไทยที่ไม่ควรมองข้าม ใน Podcast ตอนนี้ เราจึงจะมาคุยเจาะลึกกันถึงเทรนด์ของการจัดงาน Event และการปรับตัวผ่านการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อก้าวต่อในยุค Next Normal

More episodes
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu