Techsauce Podcast
Techsauce Podcast
Jan 26, 2021
Exec Insight EP.47 จุดเริ่มต้นเพื่อช่วยเหลือคนตัวเล็ก เกิดขึ้นเป็น Robinhood
Play • 25 min

จุดเริ่มต้นของการทำแพลตฟอร์ม เพื่อช่วยเหลือร้านค้าเล็ก ๆ เป็นอย่างไร ? ความแตกต่างของ Robinhood มีอะไร และมีจุดเด่นอย่างไรบ้าง ? ซึ่งนอกจากจะช่วยเหลือร้านค้าแล้ว ยัง Reskill พนักงานเพื่อการเข้าถึงกลุ่มร้านค้าเป้าหมาย และเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้งานอีกด้วย . Techsauce คุยกับ คุณสีหนาท ล่ำซำ ในฐานะกรรมการผู้จัดการ บริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด (Purple Ventures) . Key -จุดเริ่มต้นของ Robinhood -ความแตกต่างระหว่าง Robinhood และ แอปพลิเคชั่นอื่น ๆ -จะกระตุ้นให้คนรู้จักร้านเล็ก ๆ ได้อย่างไรบ้าง ? -การผลักดันสังคมการไม่ใช้เงินสด ด้วย Digital Payment -ร้านอาหารที่อยู่ใน Robinhood มีทั้งหมดกี่ร้าน -ทำธุรกิจด้วยคนรุ่นใหม่และ Reskill พนักงานที่มี -มุมมองในเรื่องของ การที่ธนาคารลงมาแข่งขันกับ Startup -ทิศทางในอนาคตของ Rider ใน Robinhood

More episodes
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu