Techsauce Podcast
Techsauce Podcast
Apr 23, 2021
Exec Insight EP.58 จากมือทองด้านการเงิน สู่วงการประกัน เจ้าสัวเจริญฝากไว้ในมือฐากร ปิยะพันธ์
Play • 29 min

จากมือทองฟากการเงินและธนาคาร คุณ'ฐากร ปิยะพันธ์' เดินทางเข้าสู่วงการประกัน โดยได้รับความไว้วางใจจาก 'เจ้าสัวเจริญ' ในรับหน้าที่ CEO เพื่อปั้นธุรกิจของเครือไทย โฮลดิ้งส์ มุ่งสู่ดิจิทัลด้านธุรกิจประกันและการเงินของประเทศไทย ทิศทางธุรกิจสินเชื่อจะเป็นอย่างไร? InsurTech ไม่ใช่แค่ของเทคโนโลยี Digital Transformation และข้อมูล? อะไรคือสิ่งที่ 'เจ้าสัวเจริญ' บอกกับคุณฐากร ฟังทั้งหมดในบทสัมภาษณ์นี้

Key -ทิศทางอนาคตสินเชื่อที่เติบโตขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนั้นเป็นอย่างไร เมื่อต้องเผชิญกับวิกฤตที่ผ่านมา

-ธุรกิจประกัน insurtech ทิศทางในอนาคตเป็นอย่างไร

-Digital Transformation กับ Data ต้องทำไปพร้อมๆกันถึงจะประสบความสำเร็จ มีวิธีการอย่างไร

-Upskill Reskill เป็นเรื่องสำคัญ ต้องทำให้ถูกจุด ถูกหลักสายงาน

-คำแนะนำในการทำงาน Unlearn - Relearn ทำการ Blend in หรือ Change ปรับตัว ไม่ยึดติดกับความสำเร็จเดิมๆ เพื่อการทำงานให้ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะอยู่องค์กรใด

More episodes
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu