Techsauce Podcast
Techsauce Podcast
Jun 27, 2022
TS EP.123 เจาะลึกเทคโนโลยี Digital Twin การนำไปใช้ในองค์กรจากผู้ใช้จริง
Play • 58 min

ร่วมหาคำตอบว่า เทคโนโลยี Digital Twin คืออะไร ใช้งานอย่างไร และองค์กรจะนำไปใช้จริงได้อย่างไร . หนึ่งในเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่เราได้ยินกันมาหลายปี แล้วมันคือเทคโนโลยีอะไร ใช้งานอย่างไร ประโยชน์คืออะไร และองค์กรจะนำมันมาใช้ได้อย่างไร . ฟังคำตอบทั้งหมดจากคนที่อยู่ในวงการจริง พร้อมทั้งตัวอย่างการใช้งานอย่างละเอียดโดยเฉพาะในแวดวงสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม  กับ ผศ.ดร.พร วิรุฬห์รักษ์, อุปนายกสมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร และ CEO บริษัท Asset Activator จำกัด . #DigitalTwin #Asset Activator #megatech

More episodes
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu