HUDI Podcast
HUDI Podcast
Mar 28, 2021
Code Yabaii Ep.22 - ชีวิตลูกครึ่งญี่ปุ่น ไม่ได้สวยงามตลอด
Play • 16 min

การเป็นลูกครึ่งดีจริงหรือ? คนทั่วไปมีความคาดหวัง มีทัศนคติต่อการเป็นลูกครึ่งแบบไหนแล้ว การเป็นลูกครึ่งเป็นปัญหาต่อการใช้ชีวิตอย่างไรบ้าง

More episodes
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu