Novinky pri osobách, ktorým musí lekár sprístupniť zdravotnú dokumentáciu
Play • 13 min

Po zmene zákona o zdravotnej starostlivosti od 1. januára 2022 môže do zdravotnej dokumentácie pacienta, ktorý je účastníkom klinického skúšania nahliadať i monitor. Konkrétne sa to týka inšpektora správnej klinickej praxe Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, osoby poverenej zadávateľom klinického skúšania a pracovníka povereného pracoviskom, na ktorom sa klinické skúšanie vykonáva. Podmienkou však je, že musia mať splnomocnenie. Dozviete sa aj to, či môže monitor nahliadať do zdravotnej dokumentácie vedenej v papierovej podobe alebo len do elektronickej zdravotnej knižky. Viac o tejto téme v dnešnom podcaste povie JUDr. Ivan Humeník, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS.

More episodes
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu