Какво прави науката за фермера?
Агенция СТРАТЕГМА
Subscribe
Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях. #IMCAP Информационна кампания относно ролята на науката за напредъка в селското стопанство и подобряване живота на фермерите. Кампанията се осъществява с подкрепата на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ (DG AGRI) на Европейската комисия. Целта е да се повиши общественото доверие в селскостопанската наука и нейните открития, експертиза, основана на данни и визия за развитие.
Какво прави науката за фермера?
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu