Abnormaal lage inschrijving; hoe daarmee om te gaan?
Play • 28 min

In het aanbestedingsrecht wordt door de verliezende inschrijver met enige regelmaat de stelling ingenomen dat de aangeboden prijs van de voorlopig gegunde partij abnormaal laag is.

De Aanbestedingswet 2012 biedt aanbestedende diensten de mogelijkheid om inschrijvingen met een abnormaal lage prijs terzijde te leggen. Uit de Nederlandse rechtspraak volgt dat dit een discretionaire bevoegdheid is van de aanbestedende dienst. Echter, uit een recente uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie volgt dat aanbestedende diensten onder omstandigheden wel degelijk verplicht zijn te toetsen of een inschrijving abnormaal laag is.

In deze podcast bespreken Marianne, Laurens en Elske het leerstuk van de abnormaal lage inschrijving, de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie en welke gevolgen dit heeft voor de praktijk.

More episodes
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu