Večera s Havranom
Večera s Havranom
Oct 20, 2020
Slovensko raj archeológov (20.10.2020 21:55)
1 hr 8 min
Stará, kultúrna krajina je nositeľom civilizácie a bohatej materiálnej kultúry. Ako vyzerala najstaršia kultúrna mapa nášho dnešného územia, aké najvýznamnejšie výskumy sa u nás robili a čo to znamená pre dejiny nás, strednej Európy a Európy?
Hostia:
Jozef Bátora,  archeológ, vedec, pedagóg VŠ
Matej Ruttkay – riaditeľ Archeologického ústavu SAV v Nitre
Štúdio svet
Štúdio svet
Štúdio svet (28.11.2020 10:05)
V súčasnosti asi netreba vysvetľovať, čo je krízový manažment alebo, prečo je dôležité mať v tímoch ľudí, ktorí si vedia predstaviť hypotetické krízy a dokážu vopred plánovať ich riešenia. Možno však nezaškodí pripomenúť, že kríza má zvyčajne 4 fázy – predkrízovú, v ktorej by sa ideálne mali činiť ľudia s intuíciou, aby dokázali odhadnúť potenciálne riziká, druhá, akútna fáza je najkratšia – to je moment, keď sa veci takzvane pokazia a po nej nasleduje tretia – chronická, známa ako veľké upratovanie. Ak sme sa na krízu nepripravili žiadnym plánom, bude upratovanie vyčerpávajúce a nekonečne dlhé... Posledná, pokrízová fáza vyžaduje ľudí s predstavivosťou. Iba tí totiž dokážu výzvu premeniť na príležitosť, zmenu myslenia, nový smer. V tomto vydaní Štúdia svet budete mať niekoľko inšpirácií na uvažovanie o plánoch, ako sa na krízy pripraviť alebo, ako ich premeniť na nové šance. Začneme zľahka – uvažovaním, ako sa v novej situácii menia vianočné sviatky – s Ľubou Hargašovou navštívime české hrady a zámky, ktoré sa aj v ťa pokúšajú o vianočnú romantiku. Vôňa dezinfekcie nás zo zimnej zámockej romantiky prenesie do slnečného Thajska. Podľa Jakuba Mittera vraj práve tam čoraz viac seniorov trávi svoje posledné dni. Okrem toho budeme hľadať pokoj v tajomnom čínskom chráme Zeleného barana, ponoríme sa do zvláštností škandinávskej literatúry a ponúkneme vám pohľad do bojmi zničeného Náhorného Karabachu. Moderuje: Soňa Juriková. Magazín zahraničných spravodajcov venovaný zaujímavostiam, ktoré sa dejú za hranicami Slovenska. V premiére v Rádiu Slovensko každú sobotu o 10:05.
EURACTIV Slovensko
EURACTIV Slovensko
EURACTIV Slovensko
Diskusia | Európska prokuratúra: Pripravená plniť očakávania?
So vznikom Úradu európskej prokuratúry sú spojené vysoké očakávania verejnosti na Slovensku. Jej vznik sa však nezaobišiel bez komplikácií a náročných vyjednávaní. Po menovaní hlavnej európskej prokurátorky Laury Codruța Kövesi sa pozornosť obrátila na výber európskych prokurátorov a európskych delegovaných prokurátorov a na zabezpečenie zdrojov potrebných na to, aby nový úrad zvládol nápor očakávaných prípadov zneužívania európskych finančných prostriedkov a cezhraničných podvodov s DPH. Diskusia sa zameria na otázky: - Aký je stav príprav na začatie činnosti Európskej prokuratúry? Kedy by mohla začať fungovať? - Bude mať vytvorené dostatočné zázemie na to, aby dosahovala výsledky? - Ako je na prácu Európskej prokuratúry a európskych delegovaných prokurátorov pripravený slovenský právny systém, polícia, prokuratúra a súdy? - Koľko európskych delegovaných prokurátorov bude na Slovensku pôsobiť? PANELISTI - Lucia Ďuriš Nicholsonová, poslankyňa Európskeho parlamentu (SaS/ECR) - Juraj Novocký, európsky prokurátor, člen kolégia prokurátorov za Slovensko (EPPO) - Michal Kotlárik, generálny riaditeľ, Sekcia medzinárodného práva, Ministerstvo spravodlivosti SR - Zuzana Petková, riaditeľka, Nadácia zastavme korupciu Diskusiu moderuje Zuzana Gabrižová, EURACTIV Slovensko Podcast vznikol v spolupráci s pražskou kanceláriou HBS
1 hr 32 min
Dejiny
Dejiny
SME.sk
Dejiny, americkí prezidenti: Lincoln bojoval za slobodu všetkých
„V Spojených štátoch a na celom území, podliehajúcich ich jurisdikcii, je zakázané otroctvo a nevoľníctvo, pokiaľ nejde o výkon trestu za spáchaný a riadne dokázaný zločin.“ Tak znie 13 dodatok Ústavy Spojených štátov amerických prijatý z roku 1865. Napriek svojej stručnosti a strohej formulácii bol tento dodatok výsledkom dlhého boja a osobného príbehu človeka, ktorý ovplyvnil americký národ ako málo kto. Abraham Lincoln bol mužom v správnej chvíli na správnom mieste a napriek tomu, že pochádzal z jednoduchých pomerov amerického stredozápadu, vypracoval sa nielen na najvyšší úrad v krajine, ale stal sa tiež autoritou, ktorú ani po viac ako jeden a pol storočí nikto nespochybňuje. S povesťou outsidera, ktorý svoje vynikajúce vzdelanie nadobudol usilovným samoštúdiom, úspešnou právnickou praxou a svojimi mimoriadnymi životnými skúsenosťami, mohol Abraham Lincoln osloviť naozaj každého človeka v Amerike. Jeho politické prejavy sa stali senzáciou vo svojej dobe a napriek hlbokej kríze, ktorým Spojené štáty v polovici 19. storočia prechádzali, dokázal zmobilizovať podstatnú časť svojho národa. Posunúť svoju krajinu k zásadnej morálnej premene a zároveň ju udržať napriek občianske vojne a vnútorným rozporom pohromade sa zdala byť mimoriadne ťažká úloha. Abraham Lincoln ju zvládol. Jaro Valent z časopisu Historická revue so preto o tomto výnimočnom americkom prezidentovi rozpráva s Oliverom Zajacom z Historického ústavu SAV.
52 min
More episodes
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu