KOREM Podcast
KOREM Podcast
May 18, 2020
Ep. 10 Sebastien Beauboeuf | Koman pou'w jwenn libete finanyè | Financial Freedom
Play • 44 min

Nan nouvo epizòd sa, Korem Podcast fè yon ti dyalòg ak Sebastien B.Sebastien se yon enjenyè chimik men ki gen yon pasyon pou finans pèsonel ak imobilye (real estate). Sebastien bay bèl konesans sou konman pou jere lajaw e ki enpotans ki genyen nan jere laja w. Daprè Sebastien, anvan yon moun panse konman yo ka fè plis lajan e ki biznis ou ka fè, li enpotan pou fè kek analiz sou sa ou genyen deja. Li enpotan pou konn sa kòb ou genyen deja yo ap fè e sa ki depanse ki enpòtan. Sebastian pale de diferans ki genyen nan dèt. Tout dèt pa menm. Gen dèt ki bagay benefis e gen dèt ki ka gache laviw. Nan dyalòg sa tou Sebastien bay resous pou konn konman pou soti nan move dèt. Sebastien fini dyalòg la ak 7 pwen pou genyen yon finans endepandan.

Link:

Afford anything Podcast By Paula Pant

Episod 39: 7 steps to financial independence with Joshua Sheats

https://affordanything.com/stages-financial-independence-joshua-sheats/

Social Media:

@psebastienb (Instagram)

https://www.youtube.com/channel/UCqktky-cZuxkwlU2HF3FK6w

Books:

The millionaire real estate investor


More episodes
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu