RN202 | อ่านเกมแบงก์ชาติ ขึ้นดอกเบี้ย ทำไมเงินบาทอ่อนหนักกว่าเดิม
Play • 1 hr 1 min

ถามอีก กับ กับดร.ดอน นาครทรรพ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเสถียรภาพระบบการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

และ ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (KKP)

คุยอะไรกันบ้าง?

- อ่านเกม กนง.ประกาศขึ้นดอกเบี้ย 

- ตลาดมองว่าขึ้นน้อยไป สะท้อนค่าเงินและกังวลว่าเอาเงินเฟ้อไม่อยู่ ?  

- เงินเฟ้อไทยใกล้ถึงจุดพีคแล้วหรือยัง ? 

- ไทยขึ้นดอกเบี้ยช้าเกินไป / Worst Case ที่อาจเกิดขึ้น ? 

- ค่าเงินบาทอ่อน น่ากังวล ?

- ญี่ปุ่นแทรกแซงค่าเงินเยน 

- อเมริกาหนี้มีสาธารณะสูงกว่า GDP  

- ไทยมีหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น รัฐบาลอาจเขยิบเงินกู้ อีกหนึ่งวิกฤตระเบิดเวลาของไทยหรือไม่ ?  

- ทิ้งท้าย

More episodes
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu