Những Cái Chết Bi Thảm Của Vương Triều Nhà Mạc - Vì Đâu Nên Nỗi? | BÍ ẨN SỬ VIỆT
Play • 6 min

Theo sách “Đại Việt sử ký toàn thư”, nhà Mạc được bắt đầu khi Mạc Đăng Dung lên ngôi. Sau khi dẹp yên  các bè phái trong cung đình, Mạc Đăng Dung đã ép vua Lê Cung Hoàng nhà Hậu Lê nhường ngôi vào tháng 6-1527; và triều nhà Mạc chấm dứt khi vua Mạc Mậu Hợp lập con trai là Mạc Toàn lên ngôi (tại vị chỉ 2 tháng) và bị quân đội Lê - Trịnh do Trịnh Tùng chỉ huy đánh bại vào cuối năm 1592. Tổng cộng thời gian tồn tại chính thức của triều Mạc gần 66 năm.

More episodes
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu