CCARC CMU
CCARC CMU
Mar 1, 2021
EP.42 การประชุมวิชาการนานาชาติ “พม่าศึกษา” ครั้งที่ 3 (ICBMS 3) ในหัวข้อ “Myanmar/Burma in the Changing Southeast Asian Context
Play • 16 min

วิทยากร.. อาจารย์ ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ
หัวหน้าศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะสังคมศาสตร์ มช.
และประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการการจัดประชุมวิชาการนานาชาติพม่าศึกษา ครั้งที่ 3

ดำเนินรายการ.. นางสาวศุภวรรณ  ขำเจริญ
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

More episodes
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu