CCARC CMU
CCARC CMU
May 8, 2022
EP.98 Healthy CMU ปี 2 เปิดตัวโครงการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต้นแบบมหาวิทยาลัยสุขภาพอย่างอัจฉริยะและยั่…
Play • 17 min

วิทยากร... รองศาสตราจารย์ ดร.วณิชา พึ่งชมภู  
หัวหน้าโครงการ Healthy CMU  และหัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและเทคโนโลยี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการ... นางสาวศุภวรรณ  ขำเจริญ
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

More episodes
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu