CCARC CMU
CCARC CMU
Nov 23, 2021
EP.74 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
Play • 16 min

วิทยากร... รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ โสภาแดง
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  และรองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงวรรธิดา ชัยญาณะ
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ดำเนินรายการ... นางสาวศุภวรรณ  ขำเจริญ
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

More episodes
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu