వ్యవసాయానికి కావాల్సిన సాయమేంటి??
1 hr 18 min
వ్యవసాయరంగం యొక్క గతం వర్తమానం, కొత్త వ్యవసాయ చట్టాలు, వ్యవసాయంలో ఆధునిక పద్ధతులు, ఆగ్రిటెక్ ఇలా.... వ్యవసాయరాజకీయం (లేదా రాజకీయవ్యవసాయం) తప్ప చాలా విషయాలు శ్రీ శివకుమార్ సూరంపూడి (Head of ITC's Agri and IT Businesses) గారి ద్వారా తెలుసుకుందాం
Inspire Someone Today
Inspire Someone Today
Srikanth
Episode 8 - Unleashing Potential
Rajeev Dubey, Group President (HR & Corporate Services) & CEO (After-Market Sector) retired from the Mahindra group on 1st April 2020 with over 45 years of corporate experience. The charismatic and fascinating personality of Mr. Rajeev Dubey can be heard in full flow as he speaks about his life journey, outlines the framework of unleashing potential (3Pillars + 5 Behaviors). His leadership motto of Satya (Truthfulness & Ethics), Prem (of Compassion), and Seva (Servant leadership) * The career journey of Rajeev Dubey - 2:00 * Role at ILO and its impact on India Inc - 7:20 * Future of work principles - 12:05 * Behaviors to unleash potential - 17:01 * Servant leadership - 25:25 * How can you be a multiplier - 28:28 * Impact of Guru Gobind Singh - 32:27 How Do You Build a Team Culture in a Global Company? an inspiring interview on Yale Insights, -_YouTube_ What did you think of this episode? What would you like to hear more about? Do drop me a note at _inspiresomeonetodaypodcast@gmail.com_ If you have any guest recommendations or just want to say Hello, do connect with me on _LinkedIn_ or _Instagram_ Listen to the podcast. Subscribe, follow, and leave your comments to help me get better with my episodes. Available on all podcast platforms, including _Google Podcasts_, _Apple Podcasts_, _youtube_, _Spotify_, _Stitcher_, _Castbox_, _RadioPublic_, _TuneIn_, _Gaana_ _JioSaavan_ Do stay tuned for new episodes every alternate Friday’s. Next episode - December 4.
41 min
More episodes
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu