నా కొక పక్షి కావాలి (I want a bird)
Play • 19 min

పంజరం లో ఉండే పెంపుడు పక్షులు కావాలని గోల చేసిన పిల్లలకు ఒక పక్షి పంజరం లో పెడితే అవి ఎలా ఇబ్బంది పడతాయి మన ఫన్ కోసం వాటిని బంధించి వాటికి అవసరమైన లైఫ్ స్కిల్స్ రాకుండా ఎలా అపుతున్నము, పెంపుడు జంతువులు పెంచాలంటే ముందుగా తెలియాల్సిన విషయాలు సంగతులు చెప్పింది విందామా

(A bird explains how they dont learn life skills they need to a kId who want birds in cage. Here are some things to know before raising pets.)

See sunoindia.in/privacy-policy for privacy information.

More episodes
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu