అమ్మమ్మ నేస్తం Maggie (Ammamma’s friend Maggie)
12 min

ఈ కథలో పాము నుండి అమ్మమ్మని Maggie అదేనండి మా dog ఎలా కాపాడింది ఇంకా పాముల గురించిన సంగతులు ,పాము కనిపిస్తే ఏమిచెయ్యాలి. అనే విషయాలు విందామా

(In this story we will hear how Maggie (Ammama’s dog) saved her from a snake. We will also hear more about snakes, what to do if the snake appears and more.)

More episodes
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu