71 കിട്ടിയതും കൊടുക്കുന്നതും
Play • 5 min

ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ വളർച്ച... സുധാ മേനോൻ (Infosys) ടെൽക്കോയിലെത്തിയ കഥ...   JRD റ്റാറ്റായുടെ തൊഴിലാളികളോടുള്ള താൽപ്പര്യം... അദ്ദേഹം വ്യവസായം തുടങ്ങാൻ പദ്ധതിയിടുന്നവർക്കു നൽകിയ ഉപദേശം .....

--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/indian-thoughts/message
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu