13 ഷോക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ്
Play • 6 min

Operation HOPE ന്റെ സ്ഥാപകൻ ജോൺ ഹോപ്പ് ബ്രയന്റിന് ഇന്ത്യയിൽ വെച്ചുണ്ടായ അനുഭവം... വിശ്വസ്ഥതക്ക് ലോകം കൊടുക്കുന്ന വില, ബിൽ ഗേറ്റ്സിന്റെ അനുഭവം... സാമിന്റെ കഥ, രാജാവ് പയർമണി നടാൻ കൊടുത്ത കഥ....

--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/indian-thoughts/message
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu