கணினிசார் போர் முறைமைகள் – ஒரு அறிமுகம்
Play • 9 min
இன்றைய நவீன உலகில் கணினியும் இணையமும் சேர்ந்து உருவாக்கியுள்ள புதிய போர் முனை எத்தகையது? இது ஏன் எதிர்காலம் இல்லை, நிகழ்காலம்...
More episodes
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu