முதலீடு செய்தல்: ஒரு அறிமுகம் (Investing)
Play • 26 min

நீங்கள் வேலை செய்து உழைக்கும் பணத்தை வருங்காலத்தில் பயன்படும் வகையில் எடுத்து வைப்பது சேமிப்பு என்றால், அந்தப் பணத்தை தொடந்து எமக்குப் பயன்தரும் வகையில் வேலை செய்ய வைப்பதை முதலீடு எனலாம். அவ்வாறாக முதலீடு செய்வது எப்படி? எங்கு ஆரம்பிப்பது? எதில் முதலீடு செய்வது? போன்ற விடயங்களைப் பற்றி இன்றைய பதிவில் விபரமாகப் பார்க்கலாம்.

இந்தத் தலைப்புத் தொடர்பான மேலதிக குறிப்புக்கள்:

More episodes
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu