Historia polskiego przemysłu naftowego w XX wieku | Historia sektora energii #2
Play • 25 min

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym podcastem w ramach projektu "Historia sektora energii", którego Sponsorem Strategicznym jest Bank Gospodarstwa Krajowego, natomiast Partnerem - Fundacja PGE.

Tematem dzisiejszego odcinka jest historia polskiego przemysłu naftowego w XX wieku. Gośćmi podcastu są prof. dr hab. Paweł Grata oraz dr Bartosz Pasterski z Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Sytuacja polskiego przemysłu naftowego po odzyskaniu niepodległości była trudna. Odcięcie od przedwojennych rynków zbytu, słabość rynku wewnętrznego oraz zwiększająca się rywalizacja na rynkach zewnętrznych skutkowały niewielką rentownością i sukcesywnym spadkiem rozmiarów produkcji. Nowym zagrożeniem stała się też konkurencja, która pojawiła się ze strony wspieranego przez władze państwowe przemysłu gorzelniczego, forsującego koncepcję wprowadzenia do obrotu mieszanek paliwowych zawierających spirytus. Ich wejście na rynek, mimo sprzeciwu firm naftowych, oznaczało konieczność zastępowania części benzyny spirytusem i ograniczenie możliwości jej sprzedaży na rynku wewnętrznym. Negatywne tego skutki były konsekwentnie podnoszone przez przedstawicieli branży naftowej. Dopiero poprawa koniunktury w II połowie lat 30. pozwoliły na stopniową zmianę postrzegania spirytusowych mieszanek napędowych. W warunkach rosnącego popytu wewnętrznego przy relatywnie stałej wielkości wydobycia możliwe stało się znaczące ograniczenie eksportu paliw, a spirytus mógł stać się pożądanym dodatkiem do mieszanek napędowych, co potwierdzał wzrost jego zakupów przez firmy naftowe.

Rozmowę prowadzi red. Adam Cyło.

Serdecznie zapraszamy!


Zdjęcia: Damian Popek

Montaż: Jacek Miciuda


*** 

Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza (IPE) prowadzi projekt „Historia Sektora Energii”. Okazją jest ogłoszony przez polski Sejm „Rok Ignacego Łukasiewicza” i 200 rocznica urodzin, pioniera światowego przemysłu naftowego. Realizacja projektu możliwa jest dzięki Bankowi Gospodarstwa Krajowego i Fundacji PGE. W ramach projektu powstaje cykl podcastów, w których grupa znanych badaczy (historyków, specjalistów ds. turystyki czy energetyki, a także praktyków biznesowych) mówi o historii sektora, ale też o współczesnych inspiracjach osobą i działalnością Łukasiewicza.

Zwieńczeniem projektu będzie wydanie specjalnego numeru anglojęzycznego czasopisma naukowego „Energy Policy Studies” z wszystkimi przygotowanymi artykułami w dwóch wersjach: drukowanej i elektronicznej. Czasopismo zostanie przekazane do najważniejszych bibliotek na całym świecie. Artykuły będą także dostępne na stronie Instytutu Polityki Energetycznej oraz w jego mediach społecznościowych.

More episodes
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu