EP41|湯德章 ft.沈宇蘋
Play • 21 min

Tī台南有一塊路牌仔,頂面寫「湯德章大道」,下面寫「中正路」,湯德章是誰?


湯德章tī台灣警界做到上懸ê職務了後,辭頭路去日本ê法學科深造。提著功名ê伊選擇轉去故鄉台南開業。伊幫贊真濟無法律智識ê民眾,替in伸張正義,伊是一个堅定ê人權捍衛者。

二二八事件爆發ê時,警察出身ê湯德章協助維護治安,suah hōo陳儀認為是判亂組織ê領導人,雖然hőng嚴刑迫供,湯德章猶原拒絕交出當局政府想欲愛ê名冊。

上尾仔,湯德章律師tī眾人ê面頭前hőng銃殺,公開曝屍。Tī伊死後無偌久,法院落一ê驚人ê判決:「湯德章無罪。」看到遮你敢有kā我仝款,開始重新思考二二八事件ê真相hām歷史?


Hōo人遺憾--ê是,到今二二八事件ê受難者hām刣人劊子手被khǹg tī 仝一塊路牌頂,威權者ê名仝款是懸懸吊tī遐。這致使咱需要koh khah拍拚hōo koh khah濟人知影in ê 故事,hōo koh khah濟人關注正義ê追求,繼續替二二八事件ê受難者發聲,一直到真正ê正義來臨…

「李講古,我來聽」這禮拜欲講ê是:台南ê人權律師──湯德章。


#湯德章 #湯德章大道 #湯德章紀念公園 #台南ê人權律師 #二二八ê受難者 #轉型正義 #坂井德章 #無罪ê受難者 #台南臨時協助治安委員會 #台南市人權保障委員會主任委員 #二二八處理委員會

🔍故事ê文字稿,請去阮ê網站 ⁠⁠https://www.taigistory.com/⁠⁠

👉🏼面冊迷眾頁 ⁠⁠https://www.facebook.com/Podtaigi.LKK/⁠⁠

🔍Instagram ⁠⁠https://www.instagram.com/podtaigi.lkk/⁠⁠

👉🏼Twitter 有英語kah日語ê講古紹介 ⁠⁠https://twitter.com/lkkgualaithiann⁠⁠

🎼 Background Music: Soundstripe⁠⁠ https://app.soundstripe.com/


--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/podtaigi-lkk/message
More episodes
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu