EP43|世界出名ê作曲家 - 江文也 ft.洪偉婷
Play • 21 min

若是講著世界級ê台灣作曲家,逐家會想tio̍h siáng?

伊是一位受tio̍h日本、中國kah國民黨政府打壓ê神祕作曲家,伊tī 30年代ê國際樂壇發出顯目ê光彩,hōo受日本壓迫ê台灣人真大ê鼓勵。這位緣投koh有才情ê大明星,就是台灣ê江文也先生。伊tī 1936 年以「台灣舞曲」擊敗各國上優秀ê作曲家,得tio̍h柏林奧運作曲特別獎。像這款ê音樂天才,是án-tsuánn-iūnn台灣人險險kā伊放袂記--leh?

「李講古,我來聽」這集欲講ê是:世界出名ê作曲家—江文也。


#江文也 #江文彬 #台灣舞曲 #柏林奧運作曲特別獎 #日本裁判心目中永遠ê第二名 #台灣山地同胞歌 #阿里山之歌


🔍故事ê文字稿,請去阮ê網站 ⁠⁠⁠⁠https://www.taigistory.com/⁠⁠⁠⁠

👉🏼面冊迷眾頁 ⁠⁠⁠⁠https://www.facebook.com/Podtaigi.LKK/⁠⁠⁠⁠

🔍Instagram ⁠⁠⁠⁠https://www.instagram.com/podtaigi.lkk/⁠⁠⁠⁠

👉🏼Twitter 有英語kah日語ê講古紹介 ⁠⁠⁠⁠https://twitter.com/lkkgualaithiann⁠⁠⁠⁠

🎼 Background Music: Soundstripe⁠⁠⁠⁠ https://app.soundstripe.com/

--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/podtaigi-lkk/message
More episodes
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu