EP23|是按怎台灣人遐爾愛食飯
Play • 18 min

EP23|台灣蓬萊米之父母—磯永吉、末永仁

台灣bì-lù?金牌?你較愛佗一種?你敢知影:無論是台灣bì-lù抑是金牌,好lim ê祕密lóng是因為內底有蓬萊米!

各位觀眾朋友啊,人講「飲酒tio̍h-ài思源」、「一粒米,百粒汗」。除了辛苦種作ê農民,背後專業ê農業學家mā足重要--ê。

台灣ê蓬萊米,是蓬萊米之父——磯永吉,kah蓬萊米之母——末永仁,經過一段足長時間ê研究kah試驗,才成功選育出適合台灣氣候koh產量懸ê品種。

咱「李講古,我來聽」今仔日欲來講蓬萊米ê身世,做伙來認捌研發蓬萊米ê農業學家:磯永吉、末永仁。

#莫予人講忘恩負義 #飲酒思源 #予焦啦 #蓬萊米為什麼叫蓬萊米 #每天都要吃  #磯永吉 #末永仁 #稻米育種 #在來米改良 #台中六十五號 #磯小屋

故事ê文字稿,請去阮ê網站 https://www.taigistory.com/

面冊迷眾頁 https://www.facebook.com/Podtaigi.LKK/

Instagram https://www.instagram.com/podtaigi.lkk/

Background music: https://www.chosic.com/free-music/all/


--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/podtaigi-lkk/message
More episodes
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu