Bibelen på podkast
Tro & Medier
Subscribe
Det nye testamentet (Norsk-Bibel 88/07) lest av Daniel Sæbjørnsen for Tro & Medier. Mer informasjon på Bibelenpåpodkast.no
Bibelen på podkast