نیمه تاریک صنعت پوشاک و فشن پایدار / بخش دوم
Play • 16 min

این قسمت دومین بخش فشن پایدار هست. توی قسمت قبلی توضیح دادم که صنعت پوشاک دارای مشکلاتی هست، از جمله ظلم سیستماتیک به کارگران و مسایلی که فست فشن ها باعثش شدن، مشکلات زیست محیطی پنبه، فاجعه دریاچه آرال و خودکشی های کشاورزها تو هند. قبل از اینکه ادامه داستان رو بگم میخوام حجم مشکلات صنعت پوشاک برای محیط زیست رو یادآوری کنم. صنعت پوشاک بعد از نفت دومین صنعت آلوده کننده محیط زیست تو جهانه.این قسمت دومین بخش فشن پایدار هست. توی قسمت قبلی توضیح دادم که صنعت پوشاک دارای مشکلاتی هست، از جمله ظلم سیستماتیک به کارگران و مسایلی که فست فشن ها باعثش شدن، مشکلات زیست محیطی پنبه، فاجعه دریاچه آرال و خودکشی های کشاورزها تو هند. قبل از اینکه ادامه داستان رو بگم میخوام حجم مشکلات صنعت پوشاک برای محیط زیست رو یادآوری کنم. صنعت پوشاک بعد از نفت دومین صنعت آلوده کننده محیط زیست تو جهانه. 

 منابع ادامه قسمت اول:

https://www.youtube.com/watch?v=vyWlguh8-mI

https://www.youtube.com/watch?v=n7hzomuDEIk

https://www.eligasht.com/Blog/travelguide/%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF/

http://biosafetysociety.ir/content/706/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%AF%D9%87%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D8%B5%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B4/a-16768332
See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

More episodes
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu