Üzleti angol 25.: Grafikonok, tendenciák 2. Oszlopdiagram
Play • 8 min
Anyák-napi akció május 3., hétfő éjfélig.
https://www.danyiandrea.hu/termekkategoria/angol-nyelvi-csomagok/

Blogbejegyzés: https://www.danyiandrea.hu/uzleti-angol-tendenciak-elemzese-2/

Oszlopdiagram elemzése

The expenditure of two countries on consumer goods in 2010 (in pound sterling)
Mekkora összegeket költött fogyasztási cikkre két ország (Franciaország és az Egyesült Királyság) 2010-ben angol fontban

Igék:
illustrate – bemutat, illusztrál
represent – képvisel, bemutat
show - mutat
reach - elér

Kifejezések
consumer goods – fogyasztási termékek
expenditure – kiadás, költés
on the horizontal axis - a vízszintes tengelyen
the vertical axis shows – a függőleges tengely mutatja
while - miközben
in the given period – az adott időszakban
whereas – miközben, míg
compared to – összehasonlítva
significant difference – jelentős eltérés
regarding cars – ami az autókat illeti
as opposed to – szemben/ellentétben valamivel
similarly – hasonlóan, hasonlóképpen
respectively – külön-külön
two times higher – kétszer akkora, kétszer olyan magas
on the other hand - másrészt
slightly higher than – valamivel magasabb, mint
neither of the countries – egyik ország sem
accounted for – kitesz egy összeget, x összegre rúg
all in all we can say – összességében elmondhatjuk


The chart illustrates the amount of money spent on five consumer goods (cars, computers, books, perfume and cameras) in France and the UK in 2010 in pound sterling.
A diagram bemutatja, hogy öt fogyasztási cikkre (autó, számítógép, könyv, parfüm és fényképezőgép) mekkora összeget költöttek Franciaországban és az Egyesült Királyságban 2010-ben angol fontban.

On the horizontal axis we can see the categories, and the vertical axis shows the expenditure.
A vízszintes tengelyen láthatjuk a kategóriákat, a függőleges tengely pedig a kiadásokat mutatja.

The 2 countries are represented by different colours, the UK is red, while the blue represents France.
A 2 országot különböző színek jelölik, az Egyesült Királyságot a piros, míg Franciaországot a kék szín.

We can see that the UK spent more money on consumer goods than France in the given period.
Láthatjuk, hogy az Egyesült Királyság az adott időszakban több pénzt költött fogyasztási cikkekre, mint Franciaország.

Both the British and the French spent most of their money on cars, whereas the least amount of money was spent on perfume in the UK, compared to cameras in France.
Mind a britek, mind a franciák pénzük nagy részét autóra költötték, míg a legkevesebb összeget az Egyesült Királyságban parfümökre költötték, szemben a kamerákkal Franciaországban.

The most significant difference in expenditure is shown in the category of cameras.
A kiadásokban a legjelentősebb különbség a kamerák kategóriájában mutatkozik meg.

Regarding cars, people in the UK spent about 450,000 pounds on this, as opposed to the French that spent 400,000.
Ami az autókat illeti, az Egyesült Királyságban az emberek körülbelül 450 000 fontot költöttek erre, szemben a franciákkal, akik 400 000-et.

Similarly, the British expenditure was higher on books than the French (around 400,000 and 300,000 pounds, respectively).
Hasonlóképpen, a brit kiadások magasabbak voltak a könyv kategóriában, mint a franciáknál (egyenként 400 000, illetve 300 000 font).

In the UK, the expenditure on cameras (just over 350,000 pounds) was two times higher than in France, where it reached 150,000 pounds.
Az Egyesült Királyságban a kamerákra fordított kiadások (valamivel több mint 350 000 font) kétszer magasabbak voltak, mint Franciaországban, ahol elérték a 150 000 fontot.

On the other hand, the amount paid for the remaining goods was higher in France.
Másrészt a többi termékért fizetett összeg magasabb volt Franciaországban.

Over 350,000 pounds was spent by the French on computers, which was slightly higher than in Britain, where people spent exactly 350,000 pounds.
A franciák több mint 350 000 fontot költöttek számítógépekre, ami valamivel magasabb, mint Nagy-Britanniában, ahol az emberek pontosan 350 000 fontot költöttek.

Neither of the countries spent much on perfume, which accounted for 200,000 pounds of the expenditure in France, but less than 150,000 pounds in the UK.
Egyik ország sem költött sokat parfümre, amely Franciaországban 200 000 fontot tett ki, de az Egyesült Királyságban kevesebb, mint 150 000 fontot.

All in all we can say that the highest amounts in both countries were spent on cars, whereas the lowest amounts on perfume.
Összességében elmondhatjuk, hogy mindkét országban a legnagyobb összegeket autóra költötték, míg a legkevesebbet parfümre.
More episodes
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu