Üzleti angol 17.: Állásinterjú kérdések és válaszok 2.
Play • 10 min
Angol állásinterjú felkészítő e-könyvek és programok: https://www.danyiandrea.hu/termek/angol-allasinterju-felkeszites/

A Prezentáció angolul Extra és Prémium csomagok március 21-ig 50%-os kedvezményes áron: https://www.danyiandrea.hu/termek/prezentacios-keszsegek-angolul/

Feliratkozás ingyenes anyagokra:
https://www.danyiandrea.hu/ingyenes-anyagok/

A mai adásban elhangzó állásinterjú kérdések és válaszok:

01:26 What motivates you? Mi motiválja önt?

What motivates me is making customers happy, creating campaigns, solving different problems and coming up with meaningful solutions. I believe that I’d be able to do that here.
Az motivál, ha boldoggá tehetem az ügyfeleket, kampányokat készíthetek, különböző problémákat oldhatok meg, és értelmes megoldásokkal állhatok elő. Úgy gondolom, hogy itt ezt meg tudnám valósítani.

02:00 What do you know about our company? Mit tud a vállalatunkról?

I know it is one of the fastest growing companies in Europe with a lot of branches in different countries. The work environment is pleasant and people feel proud to be part of the company. I have read it provides full support to its employees on a professional front and offers great career opportunities. I know it is currently working on a large-scale project and that its major competitor is xyz…
Tudom, hogy ez az egyik leggyorsabban növekvő vállalat Európában, sok fiókkal rendelkezik különböző országokban.
A munkahelyi környezet kellemes, és a dolgozók büszkék arra, hogy itt dolgozhatnak.
Olvastam, hogy a cég teljes támogatást nyújt alkalmazottainak szakmai téren, és nagyszerű karrierlehetőségeket kínál.
Tudom, hogy jelenleg egy nagyszabású projekten dolgoznak, és fő versenytársuk az xyz.

03:06 Why should we hire you? Miért kellene alkalmaznunk éppen önt?

If you have been working for a while:
I think I am a great match for this position. I have a degree in Informatics and 10 years of working experience in the field of Java developing. I believe I can do the same for your organization and I would be a great addition to your team.
Ha egy ideje dolgozik:
Úgy gondolom, megfelelő jelölt vagyok erre a pozícióra. Informatikai diplomám van és 10 éves munkatapasztalattal rendelkezem java fejlesztői területen. Úgy gondolom, hogy ugyanerre az önök szervezetén belül is képes leszek, és jól beilleszkedem majd a csapatba.

If you are just starting:
As I’ve recently graduated from Corvinus University, I have theoretical knowledge, but I can work hard and learn the practical aspects quickly. I will make a great effort to fulfil my responsibilities and contribute to the progress of the organization.
Ha most kezdi a karrierjét:
Mivel nemrégiben végeztem a Corvinuson, egyelőre elméleti ismereteim vannak, de tudok keményen dolgozni, és gyorsan megszerzem a szükséges gyakorlatot. Nagy erőfeszítéseket teszek a feladataim teljesítése érdekében, és szeretnék hozzájárulni a szervezet fejlődéséhez.

04:40 Why do you want this job? Miért szeretné ezt az állást?

It would be a privilege to work in a company such as yours. I believe that my skills and qualifications match the requirements, and I could make use of the experience gained in the past 10 years. I also believe your company will allow me to grow both professionally and as a person.
Megtiszteltetés lenne számomra egy olyan cégnél dolgozni, mint az önöké. Úgy gondolom, hogy képességeim és végzettségeim is megfelelnek a követelményeknek, és felhasználhatnám az elmúlt 10 évben szerzett tapasztalatokat. Azt hiszem, hogy cége lehetővé tenné számomra, hogy mind szakmailag, mind emberileg fejlődni tudjak.

05:30 How do you handle stress and pressure? Hogyan kezeli a stresszt és a nyomást?

I deal with pressure or stressful situations quite well. I try to remind myself that things are only temporary. I know that I can ask for help from my team members or manager. Sometimes these situations can even motivate me.
Elég jól kezelem a nyomást vagy a stresszes helyzeteket. Igyekszem emlékeztetni magam arra, hogy a dolgok csak átmenetiek. Tudom, hogy bármikor segítséget kérhetek a csapatomtól vagy a főnökömtől. És néha ezek a helyzetek akár motiválhatnak is.

06:13 Tell us something about your previous employer(s). What were your responsibilities there? Meséljen az előző munkáltatójáról. Miért volt ott felelős?

I (have) worked for xyz company for years, as a team lead and I was responsible for development. The average workweek consisted of 40 hours, but I often had to work extra hours to complete my tasks and meet deadlines. I enjoyed this job a lot, as my employer treated staff with respect and always rewarded great performance.
Évekig dolgoztam az xyz társaságnál csoportvezetőként, ahol a fejlesztésért voltam felelős. Az átlagos heti munkaidő 40 óra volt, de gyakran kellett túlóráznom, hogy elvégezzem a feladatokat, és tartsam a határidőket. Nagyon élveztem ezt a munkát, mert a munkáltatóm tisztelettel bánt az alkalmazottakkal, és mindig díjazta a jó teljesítményt.

07:16 Why do you want to leave (or have left) your current job? Miért akar kilépni/miért lépett ki jelenlegi munkahelyéről?

I currently work for xyz and have been working for them since 2015. I have received great training and education there. I have been working on international job assignments and I have been the head of a 15-member team.
I feel that the time is right for me to test my skills and experience I have obtained there in a different company, and I am confident I can bring these skills to your organisation.
Jelenleg az xy vállalatnál dolgozom, 2015 óta vagyok a cégnél. Nagyszerű képzést és oktatást kaptam. Több nemzetközi projekten dolgoztam, és jelenleg egy 15 fős csoport vezetője vagyok. Úgy érzem, itt az ideje, hogy kipróbáljam az ott megszerzett készségeket és tapasztalatokat egy másik vállalatnál, és bízom benne, hogy ezeket a készségeket használni tudom önöknél is.

08:30 How do you release stress? What do you like doing in your free time? Hogyan szabadul meg a stressztől? Mit szeret csinálni szabadidejében?

I enjoy travelling because it gives me an opportunity to learn about new cultures. In the evenings, I unwind by playing the piano. I am also keen on hiking and playing tennis with friends. At weekends, I do volunteering work, where I spend time helping elderly people.
Élvezem az utazást, mert lehetőséget ad új kultúrák megismerésére. Esténként lazításképpen zongorázom. Szeretek a barátaimmal túrázni és teniszezni. Hétvégenként önkénteskedem, idős embereknek segítek.
More episodes
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu