Biblia Moja Powszednia
Pasjoniści
Subscribe
Polscy pasjoniści (Fundacja „Słowo Krzyża”) we współpracy z Bractwem Słowa Bożego rozpoczynają nowe dzieło, które planowane jest jako długofalowy projekt przeczytania i przemedytowania całego Pisma Świętego. Dwa razy w tygodniu ukazywać się będą podcasty, które będą wprowadzeniem do lektury i medytacji kolejnych fragmentów Biblii. Podstawą tego projektu jest idea kręgu biblijnego. Po wprowadzeniu do tekstu i pytaniach, na które odpowiada prowadzący, będzie można owocnie pomedytować nad danym tekstem. Wprowadzenia mają na celu ułatwić odbiorcom rozumienie tekstu, ale też prowadzą ku spotkaniu w każdym fragmencie Pisma Świętego z Tym, który jest jedynym pełnym Słowem Boga – z Jezusem Chrystusem. Dla zabieganych proponujemy równolegle publikowane fragmenty biblijne, które będą przedmiotem wyjaśnień i medytacji w formie audio. Czytany będzie tekst przekładu Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu wydany przez Edycję Świętego Pawła.
Biblia Moja Powszednia
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu